Libelle

werkgever

REGIE IN MOBILITEIT & EMPLOYABILITEIT: STOP&START®

Wij zijn Regisseurs in Besparing en Succes. Hoe hebben wij dit bereikt? Met de bagage van onze specialisten, ervaringsdeskundigen, procesuitvoerders en educatie hebben wij de volgende uitgangspunten geformuleerd: de STOP&START® TOP 10

1. VAN BAAN NAAR LOOPBAAN.
Basis van onze organisatie en doel van alle werkzaamheden. Of het instroom, doorstroom of uitstroom betreft!

2. HELPEN.
Help de werknemer & de werkgever. Wees pragmatisch. Positief ambassadeurschap van de werknemer is een na te streven doel.

3. GERICHTE AANPAK.
Breng in massatrajecten tòch/juist individualisering aan. De effectiviteit neemt daardoor aanzienlijk toe.

4. ZELFWERKZAAMHEID.
De regie voor de eigen loopbaan ligt uiteindelijk bij de werknemer en de werkgever. Faciliteer waar mogelijk deze eigen verantwoordelijkheid.

5. ONDERSTEUNING.
Zelfwerkzaamheid waar mogelijk, ondersteuning waar nodig. Richt daarop onze processen en regie optimaal in.

6. PROCESOPTIMALISATIE.
Voorkom dat er onnodige stappen worden genomen door de juiste gerichte aanpak, begeleiding en monitoring. Regie! Bespaar!

7. EFFECTIVITEITSVERBETERING.
Gerichte regie leidt tot herkenning, enthousiasme en actie. De effectiviteit neemt daardoor toe. Met enorme rendementsverbetering tot gevolg.

8. RENDEMENTSVERHOGING.
Efficiëntie leidt tot rendementsverhoging. Een investering wordt gedaan om rendement op te leveren (anders is het een ‘schenking om niet’).

9. INFORMATIE & COMMUNICATIE.
Lever vanuit onze regie to-the-point managementinfo. Bied de werknemer heldere &inzichtelijke actuele informatie. Maak gebruik van de modernste communicatiemiddelen waar dit mogelijk is.

10. GELD IS BELANGRIJK.
Erken dat bijna iedereen geld belangrijk vindt; het is geen schande maar een normaal feit. Maak inzichtelijk voor de werknemer wat gevolgen zijn van loopbaanstappen. Ga hierbij de diepte in; niet alleen het salaris maar de totale financiële privé-huishouding. En maak inzichtelijk voor de werkgever wat de investering is. Wees helder over de verwachtingen. Bereken voor èn na het doorlopen traject welk rendement de investering heeft.

Onze STOP&START® TOP 10 brengen wij bij onze opdrachtgevers dagelijks in de praktijk. Met aantoonbaar resultaat!

IN DE PRAKTIJK password vereist